БАГЕРИ

Марка: JCB 3CX
Километри: 2424 часа
Мотор: мотор со турбо
Додатна опрема: -телескоп, дводелна предна корпа
Година на производство: 1997
Цена:       16500 ЕУР +ДДВ
Опис:
bager9 bager5 bager4 bager3
bager7
Марка: JCB 3CX
Километри: 3400 часа
Мотор: мотор со турбо
Додатна опрема: -телескоп, дводелна предна корпа,исталација за чекич
Година на производство: 2000
Цена:       24500 ЕУР +ДДВ
Опис:
jcb 116 jcb 115 jcb 113 jcb 112
jcb 114 jcb 121 jcb 117 jcb 122
Марка: O&К L20
Километри: 16000 часа
Мотор: мотор со деуц
Додатна опрема: -виљушки
Година на производство: 1995
Цена:       16500 ЕУР +ДДВ
Опис:  Утоварачот е во одлична состојба
20160915_130327 20160915_130414 20160915_130436 20160915_130446
20160915_130448
Марка: JCB 3CX
Километри: 6572 часа
Мотор: мотор со турбо
Додатна опрема: -телескоп, дводелна предна корпа,
Година на производство: 1997
Цена:       16500 ЕУР +ДДВ
Опис:
jcb1 019 jcb1 020 jcb1 022 jcb1 024
jcb1 025 jcb1 027 jcb1 028 jcb1 029