РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Марка: JCB 3CX
Резервни делови: делови за JCB 3CX
Цена:
Додатна опрема:
Година на производство:
Цена:  
Опис:
rd10 rd9 rd1 rd2
rd6 rd5 rd4 rd3

 

Марка: ЈЦБ 3ЦХ
Резервни делови: пумпа за хидраулика
Цена: 700 ЕУР
Додатна опрема:
Година на производство: НОВА ПУМПА
Цена:      
Oпис:
rd7 rd8
Марка: ПЕРКИНС
Резервни делови: МОТОР ОД ЈЦБ 3ЦХ
Цена: 1600 EUR +ДДВ
Додатна опрема:
Година на производство: ПОЛОВЕН
 Oпис:  МОТОР ОД ЈЦБ 3ЦХ
motor 1 motor 3

 

motor 2 20130525_151615 (1)
20130525_151829  

 

Марка: ЛИСТЕР ПЕТЕР
Резервни делови:
Цена: 1200 EUR
Додатна опрема:
Година на производство: ПОЛОВЕН
 Oпис:  МОТОР БАГЕР НЕ ПРОВЕРЕН
20130525_151202 20130525_151151

 

20130525_151143
Марка: РЕДУКТОР
Резервни делови:
Цена: 350 EUR
Додатна опрема:
Година на производство: ПОЛОВЕН
 Oпис:  РЕДУКТОР ЗА КИПЕР ОД СКАНИЈА ЕУРО 3
REDUKTOR 1 REDUKTOR 3

 

REDUKTOR 2
Марка: КОРПА
Резервни делови:
Цена: 1500 EUR
Додатна опрема:
Година на производство: НОВА
 Oпис:  КОРПА ЗА ЈЦБ,МАНИТУ,МЕРЛО
20160312_161130 20160312_161141

 

20160312_161124